Order now
Sườn có xương
Other products
Nạc vai
329.000 VND/1kg
Order now
Top blade
369.000 VND/1kg
Order now
Sườn dây
329.000 VND/1kg
Order now
Thăn ngoại
359.000 VND/1kg
Order now
Ba rọi
219.000 VND/1kg
Order now