Đặt hàng
CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ
CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ
 
 
- Quan tâm và điều chỉnh để nâng cao hiệu quả hợp tác và quan hệ kinh doanh giữa đôi bên nhằm tạo mối quan hệ dài hạn.

- Xem việc phát triển chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, chiến lược đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng để nâng tầm công ty và tạo ra nhiều lợi nhuận kinh doanh cho đại lý.

1. Chính sách hỗ trợ đại lý:

a) Về quảng bá sản phẩm:

- Cập nhật thông tin về giá cả, hàng hóa, sản phẩm, chính sách của công ty.

- Tư vấn và cung cấp thiết kế bảng hiệu, trưng bày sản phẩm.

- Hỗ trợ đồng phục, mũ giới thiệu sản phẩm.

- Tờ rơi, băng rôn, áp phích bosach.

- Tham gia các chương trình thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty.

- Đưa thông tin lên website, bán hàng qua kênh online.

b) Hỗ trợ về hàng hóa, tư vấn:

- Hỗ trợ trực tuyến qua điện thoại, mail …

- Hỗ trợ, tư vấn nguồn nhân lực và đào tạo về sản phẩm 

- Hỗ trợ chính sách, các chương trình lien quan đến hoạt động khuyến mãi, quảng cáo.

c) Hỗ trợ pháp lí:

- Đại lý được hỗ trợ về các thủ tục pháp lý để thực hiện các công tác xúc tiến thương mại, quảng cáo và bán hàng.

- Được cung cấp bản sao giấy chứng nhận An toàn thực phẩm, giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất, mã vạch, chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao và chứng nhận ISO (khi công ty hoàn thành).

d) Hỗ trợ tài chính: 

- Đại lý được hưởng chiết khấu cố định trên doanh số đặt hàng và được giảm trừ trực tiếp trên giá bán.

- Nếu Đại lý nộp tiền ký quỹ bảo đảm cho Công ty với số tiền tuỳ thuộc vào nhu cầu kinh doanh và năng lực tài chính của đại lý thì Đại lý sẽ được hưởng hạn mức thời hạn công nợ tối đa là 30 ngày.

- Nếu từ chối ký quỹ bảo đảm thì Đại lý được nợ gối đầu tối đa 25%/đơn hàng. Trên cở sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, Đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách công nợ.Chính sách chiết khấu là độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác (nếu có).

- Nếu ba tháng liên tiếp (1 quý) nhà phân phối đạt doanh số đặt ra sẽ được công ty thưởng 2% tổng doanh số của quý đó, và được thanh toán vào cuối kỳ mỗi quý bằng cách trừ trực tiếp vào đơn hàng kế tiếp ngay sau quý đạt doanh số đó.Công ty cam kết thanh toán thưởng cho đại lý theo đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng hoặc các phụ lục, văn bản có căn cứ phát sinh từ hợp đồng.

- Đại lý được hỗ trợ toàn bộ chi phí luân chuyển hàng hóa. Công ty phân phối trực tiếp tới tận nơi các đại lý bán hàng và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa vận chuyển từ kho của công ty đến điểm giao nhận của đại lý.

2. Yêu cầu đối với đại lý: 

- Trưng bày sản phẩm theo hướng dẫn.

- Không được phép kinh doanh sản phẩm ngoài luồng.

- Không bán sai giá quy định.